Często zadawane pytania

Skolioza a WF i sport

Pacjenci ze skoliozą idiopatyczną mogą uczestniczyć  w zajęciach wychowania fizycznego w pełnym zakresie- nie ma wskazań do zwalniania z zajęć. W przypadku ćwiczeń wymagających pełnej ruchomości kręgosłupa, pacjenci powinni być łagodniej oceniani

Dzieci powinny być zachęcane do rekreacyjnego uprawiania sportu.

W przypadku uprawiania sportu na poziomie półprofesjonalnym lub profesjonalnym ważne jest, aby wyrównać niekorzystne obciążenia wynikające z uprawianej dyscypliny sportowej odpowiednio dobranymi  ćwiczeniami kompensującymi.

 

Test Rissera  –  Co to jest  ? 

Test Rissera pozwala ocenić wiek kostny pacjenta bazując na stopniu skostnienia grzebienia biodrowego. Obok kąta Cobba jest to zasadniczy parametr radiologiczny w ocenie skolioz. Początkowo, cień jądra kostnienia grzebienia biodrowego jest widoczny w okolicach kolca biodrowego przedniego górnego ( Risser 1), następnie postępuje do tyłu sięgając do połowy grzebienia biodrowego (Risser 2), do kolca biodrowego tylnego (Risser 3), aby zacząć zlewać się z obrysem talerza biodrowego (Risser 4), aż do całkowitego ich połączenia (Risser 5).

Ujemny test Rissera (wynik testu Risser 0,1,2) związany jest z wysokim ryzykiem progresji skrzywienia. W momencie, gdy test Rissera jest dodatni (wynik testu Rissera 3,4,5) wskazuje na niższe ryzyko progresji skrzywienia.

Udostępnij:

Aktualności

Wesprzyj nas

Dane Fundacji